Tartu Kristlik Põhikool

Õpeta lapsele teed, mida ta peab käima, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas. (Õpetussõnad 22:6)

Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Isanda Seadusest ja kes uurib ta Seadust ööd ja päevad. Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. (Laul 1:1-3)

 

Tartu Kristlik Põhikool (endise nimega Tartu Elu Sõna Kristlik Kool) on loodud kristlastest lastevanemate initsiatiivil, et aidata neil täita oma vastutust laste harimisel. Kool on käepikenduseks lapsevanemale. 1994. aastal alustati esimese klassiga organiseeritud koduõppe vormis, milles osales 7 last. Igal järgneval aastal on lisandunud uus klass.Tartu Kristlikku Põhikooli iseloomustavad lapsesõbralik õpikeskkond ja kristlik ellusuhtumine.

 

Eesmärk

Tartu Kristliku Põhikooli eesmärgiks on aidata lastevanematel anda lastele tugev alus edaspidiseks eluks andes neile kvaliteetset haridust kooskõlas Jumala Sõnaga.

Vaimselt:

Kristliku filosoofia integreerimine õppeainetesse ja kooli igapäevaellu selleks, et õpilased omandaksid kristliku maailmavaate. Noortele õpetatakse Jumala Sõna, et nad oleksid võimelised seda oma elus kasutama.

Intellektuaalselt:

Õppimist soodustava akadeemilise keskkonna loomine. Kõrgel tasemel ainealaste teadmiste ja oskuste andmine nende edukaks rakendamiseks.Iga õpilase võimete arendamine. Loogilise mõtlemise, iseseisva töö tegemise ja järeldamise oskuste arendamine.

Sotsiaalselt:

Vastutustundlike demokraatliku riigi kodanike kujunemisele kaasa aitamine. Loovuse ja erinevate rahvaste kultuuride hindama õpetamine. Hea suhtlemisoskuse arendamine. Õpilaste enesedistsipliini, töökuse ja kohusetundlikkuse treenimine.

Füüsiliselt:

Võimaluse andmine füüsiliste võimete ja oskuste arendamiseks, et õpilased suudaksid ja tahaksid iseseisvalt spordiga ka edaspidi tegeleda. Kujundatakse harjumusi järgida tervislikku eluviisi.

Õppekava

on koostatud Eesti Vabariigi riikliku õppekava alusel, millele on listaud usuõpetus kord nädalas igas klassis.