Ajalugu

koosolekv

Elu Sõna kogudus sai alguse Tallinnas 1986. aastal,

olles kasvanud välja Oleviste baptistikoguduses ja metodistikoguduses võimsalt alanud Püha Vaimu liikumistest. 1988. aastal sündis Tartu Elu Sõna kogudus, mille pastoriks sai koguduse rajamiseks Jumala kutset tundnud ning Kunstiinstituudi pooleli jätnud Albert Türnpu.

Julgus kasvab

Algasid tol ajal harjumatult julged avalikud ülesastumised rahvakogunemistel ning tormilised kodukoosolekud, mida külastati vaatamata KGB jälitustegevusele. Need  tõid kaasa eheda pöördumistelaine üliõpilaste ja teiste noorte seas. Igal järjekordsel kogunemisel sai uusi inimesi päästetud. Elu Sõna sai kuulsaks kui rõõmsameelsete ja karjääriga  riskimist mittekartvate hulljulgete noorte kogudus. Ametliku alguseni jõuti 1990. aasta märtsis, kui Usuasjade osakond pärast pikka vastuseisu koguduse registreeris. Lisaks korrapärastele koosolekutele viis Albert Türnpu koos abikaasa Heliga läbi ülipõnevaid piiblikoolitunde ja teinekord tunde kestvaid palvekoosolekuid. Tartu Elu Sõna kogudus on pastor Ulf Ekmani juhtimisel loodud Uppsala Livets Ordi tütarkogudus.

Piiblikool

1990. aastal alustas tegevust Tartus Elu Sõna Piibliseminar. Et piibliseminar oli oma algusaastatel (1990–1992 ) ainus sellelaadne õppeasutus NL-i (alates 1991. aasta sügisest juba endise NL-i) alal üldse, levisid kuuldused sellest kaugele (Habarovsk, Abakan, Jerevan, Lvov, Jakutsk, Kiiev). Ida poolt saabuvate tudengite osakaal kasvas. Paljudest neist, peamiselt Venemaalt ja Ukrainast tulnutest, on saanud tugevad pastorid ja koguduseliikmed, kes on kiindunud Jumalasse ja tuntud oma kodulinnades ja -maadel. Alates 1994. aastast olid õpilased pärit enamasti kas Lätist või Eestist. Piibliseminar lõpetas töö 2003. aastal ning selleks ajaks oli siin saanud Jumala Sõna treeningu rohkem kui 1000 inimest. Õppetööd alustati taas 2010. aasta sügisel, pärast 7-aastast vaheaega.

Muud tööharud

1994. aastal rajati koguduse baasil mitmed olulised tööharud:

  • ühiskondlik organisatsioon Elu Liit, mis tegeles elupooldava informatsiooni tutvustamisega koolides ning aborti piiravate muudatuste taotlemisega seadusandluses. Arenes tugev koostöö Tartu baptistikoguduste samasuguse liikumisega, millest kasvas välja pere- ja nõustamiskeskus “Valgus linnas”. Seoses sellega lõpetas Elu Liit iseseisva tegevuse.
  • kuulehena alustanud ja hiljem nädalaleheks kasvanud Elu Sõna Leht (hilisem Eesti Kristlik Nädalaleht), mis käsitles ka teiste koguduste ning kogu ühiskonna elu. Lehte anti välja 2003. aastani, kuikoguduse töö ümberkorraldamise tõttu selle ilmumine lõpetati.
  • põhikoolihariduse andmiseks koolitusluba omav Elu Sõna Kristlik Kool, milles õpivad lapsed ka mittekristlikest peredest.
  • ühiskondlik organisatsioon Iisraeli Sõbrad, mille juures tegutsev ansambel korraldab juudi pärimusmuusika kontserte juutidele, veendes neid kodumaale, Iisraeli, pöörduma.

Uus hoone

1998. aastal kolis kogudus Kivi tänava kaarhallist Jõgeva mnt. – äärsesse uude hoonesse, mille annetas kogudusele ettevõtja Arvi Uiga. 2003. aasta veebruaris siirdus koguduse pastor Albert Türnpu oma perega elama Iisraeli ning tema asemel asus kogudust juhtima pastor Urban Vikström, üks Uppsala Livets Ordi koguduse abipastoritest. Taas vahetus koguduse pastor 2006. aasta juulis, mil sellesse ametisse seati senini abipastorina ja noortetöö juhina tegutsenud Eino Lilleleht. Elu Sõna korralised koosolekud Tartus toimuvad igal pühapäeval kell 11.00. Samal ajal on lastel võimalik käia pühapäevakoolis. Koguduses korraldatakse temaatilisi seminare nii kodumaiste kui ka väismaiste evangelistide ja õpetajatega, samuti toimub igal aastal suvekonverents, millest saavad osa Eestimaa paljude koguduste kristlased. Kogudus võtab osa misjonitööst Indias. Elu Sõna kogudused tegutsevad praegu veel Viljandis, Valgas, Jõgeval ja Põlvas. Kõigis neis linnades on käivitunud regulaarne kogudusetöö: peetakse teenistusi, osaletakse kodugruppides, korraldatakse tänavaevangelisatsioone, noortekoosolekuid ja lasteteenistusi.